Přeskočit obsah

Roboplace¤

Na kreslení použijte novou knihovnu jacserial

Zde si můžete stáhnou ukázkový projekt i s knihovnou

Kód pro ELKS¤

ELKS po stisknutí tlačítka pošle paint příkaz do počítače pomocí jacserial knihovny.

import * as gpio from "gpio";
import * as jacserial from "./libs/jacserial.js"

const color_list = ["white", "platinum", "grey",  "black", 
          "pink",  "red",   "orange", "brown", 
          "yellow", "lime",   "green", "cyan", 
          "lblue", "blue",   "mauve", "purple"]


gpio.pinMode(18, gpio.PinMode.INPUT_PULLUP);

gpio.on("falling", 18, ()=> {
  // generates random X, Y and COLOR values 
  let x:number = Math.round(Math.random()*99);
  let y:number = Math.round(Math.random()*99);
  let color:string = color_list[Math.round(Math.random()*99)];

  // sends the RoboPlace paint command
  jacserial.send_RoboPlace_cmd("paint " + x + " " + y + " " + color);
})

Webovou stránku si můžete otevřít na adrese https://roboplace.vercel.app

Kód pro pc¤

 • Stáhněte si repozitář

  • Buď pomcí zipu a poté ho extrahujte
  • Nebo pomocí git clone https://github.com/C2Coder/RoboPlace_client
 • Otevřete si složku v terminálu

 • Nainstalujte potřebné python moduly pomocí příkazu pip install -r requirements.txt

 • Spusťte aplikaci

  • Pokud máte ELKS, nebo jiné zařízení s jaculem python3 ./RoboPlaceJaculus.py <port> a port na kterém ho máte připojený.
  • Pokud máte něco jiného, např. micro:bit python3 ./RoboPlaceNormal.py <port>
 • Pokud něco nefunguje, pingněte mě na discordu (@C2Coder)
 • Pokud někdo chce vidět kód pro webovku github