Přeskočit obsah

Multiplayer Grafo¤

Masivně multiplayerová kooperační hra! Co zvládneš nakreslit ty?

Na adrese http://grafo.lan běží stránka, na kterou může kdokoliv kreslit pomocí radia:

Proč to nefunguje doma?

Stránka je dostupná pouze na Robotickém táboře!

Domácí verze

Pokud chcete hrát doma, můžete si stránku spustit lokálně. Zdrojové kódy najdete na GitHubu zde.

Protokol¤

Použijte radio skupinu 12.

Použijte radio.sendString na posílání příkazů.

Příkazy¤

 • Nastav rychlost pohybu ukazatele: s <rychlost x> <rychlost y>
  • Rychlost je v rozmezí od -100 do 100
  • Příklad: radio.sendString("s 100 50")
 • Nastav barvu kreslení: c <hex HTML barva>
  • Barva se specifikuje jako v HTML/CSS, tedy #FF0000 pro červenou apod. Vybírátko
  • Příklad: radio.sendString("c #EC1CFF")
 • Nastav tloušťku čáry: t <tloustka>
  • Tloušťka je v rozmezí od 1 do 10.
  • Příklad: radio.sendString("t 4")
 • Reset ukazatele: reset
  • Resetuje pozici, tloušťku a barvu ukazatele.
  • Příklad: radio.sendString("reset")