Přeskočit obsah

Lekce 7 - pole¤

Pole neboli array slouží k uložení více hodnot stejného typu. Hodnoty jsou uloženy za sebou, můžeme je do pole přidávat, odebírat, a přistupovat podle indexu.

 • Pole vytvoříme pomocí hranatých závorek
  let arr : number[] = [1, 2, 3, 4, 5]; // vytvoří pole
  
 • K jednotlivým prvkům se dostaneme pomocí indexu (pořadí v poli) v hranatých závorkách
  • Indexování začíná od 0: první prvek je na indexu 0
   let arr : number[] = [1, 2, 3, 4, 5]; // vytvoří pole
   let num : number = arr[0]; // do proměnné num uložíme hodnotu na indexu 0 (tedy 1.)
   
  • Můžeme přistupovat na libovolné místo v poli:
   let arr : number[] = [1, 2, 3, 4, 5]; // vytvoří pole
   let num : number = arr[2]; // do proměnné num uložíme hodnotu na indexu 2 (tedy 3.)
   
  • Index můžeme použít i pro změnu hodnoty
   let arr : number[] = [1, 2, 3, 4, 5]; // vytvoří pole
   arr[2] = 10; // změní hodnotu na indexu 2 z 3 na 10: výsledné pole bude [1, 2, 10, 4, 5]
   
 • Délku pole zjistíme pomocí funkce
  let arr : number[] = [1, 2, 3, 4, 5]; // vytvoří pole
  let length : number = arr.length; // hodnota length bude 5
  
 • Hodnotu na konec pole přidáme pomocí funkce push

  let arr : number[] = [1, 2, 3, 4, 5]; // vytvoří pole
  arr.push(6); // přidá hodnotu na konec: výsledné pole bude [1, 2, 3, 4, 5, 6]
  

 • Hodnotu z konce pole odebereme pomocí funce pop

  let arr : number[] = [1, 2, 3, 4, 5]; // vytvoří pole
  let num : number = arr.pop(); // odebere hodnotu z konce: výsledné pole bude [1, 2, 3, 4]
  

K řešení budeme potřebovat stejné nástroje jako v předchozí lekci. Složku si můžete rozbalit jako project7.

Zadání A¤

Opět navážeme na předchozí lekce, a budeme do pole ukládat hodnoty z potenciometru. Vytvoříme si pole, které při stisku vybraného tlačítka přidá aktuální hodnotu z POT 0. Druhé tlačítko z tohoto pole poslední hodnotu smaže. Stav pole si můžeme po každé změně vypsat pomocí console.log(pole).

Řešení
import { SmartLed, LED_WS2812 } from "smartled";
import * as colors from "./libs/colors.js";
import * as adc from "adc";
import * as gpio from "gpio";

const INPUT_PIN : number = 2;
const LED_PIN : number = 21;
const LED_COUNT : number = 8;
const BTN_PIN : number = 18;
const MBTN_PIN : number = 16;

const ledStrip = new SmartLed(LED_PIN, LED_COUNT); // Nastavíme LED pásek
gpio.pinMode(BTN_PIN, gpio.PinMode.INPUT); // Nastavíme levé tlačítko
gpio.pinMode(MBTN_PIN, gpio.PinMode.INPUT); // Nastavíme střední tlačítko
adc.configure(INPUT_PIN); // Nastavíme vstup z POT0

let arr : number[] = [];

gpio.on("falling", BTN_PIN, () => { // Při stisknutí levého tlačítka
  arr.push(adc.read(INPUT_PIN)); // Přidáme do pole naměřenou hodnotu
  console.log(arr); // Vypíšeme nový stav
});
gpio.on("falling", MBTN_PIN, () => { // Při stisknutí středního tlačítka
  arr.pop(); // Odebereme z pole poslední hodnotu
  console.log(arr); // Vypíšeme nový stav
});

Výchozí úkol V1¤

Tentokrát si vytvoříme o něco rozsáhlejší program, který naváže na předchozí úkol. Vytvoříme si pole čísel, do kterého pomocí prvního tlačítka načteme naměřené hodnoty z potenciometru. Při stisku prvního tlačítka kontrolujeme, jestli už pole má délku 8. Pokud už je délka 8, další hodnoty nepřidáváme a stisk tlačítka pole nezmění.

Druhé tlačítko smaže poslední prvek -- zde kontrolujeme, jestli tam nějaký prvek je.

Třetí tlačítko na základě hodnot v poli rozsvítí LED pásek podle naměřených hodnot. Všechny hodnoty v poli převedeme na rozsah colors.rainbow (tedy 0-360) a rozsvítíme LED na odpovídajícím indexu naměřenou hodnotou.