Přeskočit obsah

Lekce 4 - cykly¤

V této lekci si představíme cykly, což je nástroj který nám umožňuje opakovat kód podle nějakého pravidla. Máme primárně dva typy cyklů:

 • for pro případ kdy víme kolikrát se cyklus má opakovat
 • while pro případ kdy neznáme počet opakování

Cyklus for¤

Cyklus for můžeme napsat takto:

for(let i: number = 0; i < 3; i++) {
 // opakovaný kód
}
Do kulatých závorek píšeme tři věci:

 • řídící proměnnou s její výchozí hodnotou
 • výraz který určuje počet opakování
 • nakonec jednoduchou operaci která se provede při každém průchodu cyklem jako poslední operace

Tedy zakládáme proměnnou i s výchozí hodnotou 0, následně definujeme výraz i < 3 a na konci cyklu zvýšíme i o jedna. Při prvním průchodu bude tedy i = 0 při druhém i = 1 a při třetím i = 2 při dalším zvyšování by platilo i = 3 tam ale už nebude pravdivý výraz i < 3 a cyklus se tedy ukončí. Do složených závorek píšeme vykonávaný kód.

Kostru na tento úkol najdete zde.

Zadání A¤

Ve spojení se znalostmi z minulých lekcí napište program, který po stisku tlačítka vypíše čísla 0 až 9 (pomocí console.log(cislo)), vždy na samostatný řádek. Kod napište tak aby bylo jednoduché ho upravit na výpis jakéhokoli jiného intervalu, např. 0 až 99 nebo 10 až 19.

Řešení
import * as gpio from "gpio";

const BTN_PIN = 18;

gpio.pinMode(BTN_PIN, gpio.PinMode.INPUT_PULLUP); // nastaví pin nula jako vstup

gpio.on("falling", BTN_PIN, () => { // událost, která proběhne při stisknutí tlačítka připojeného na pin 0
  console.log("Stisknuto, začínáme počítat");
  for (let i: number = 0; i < 9; i++) { // vypíšeme čísla od 0 do 8
    console.log(i);
  }
  console.log(""); // oddělíme jednotlivé stisky
});

Cyklus while¤

Pokud nevíme kolikrát se má cyklus opakovat použijeme místo cyklu for cyklus while.

Do kulatých závorek teď píšeme jen výraz který určuje jestli se cyklus vykoná znovu nebo ne. Kód, který se má vykonávat, dokud platí podmínka, vypadá takto:

while (condition - podmínka) {
  // náš kód
}

Zadání B¤

Nyní napište kód který do konzole vypíše čtverec složený z hvězdiček (znaku *), např. takto:

***
***
***
Velikost tohoto čtverce určete pomocí konstanty jejíž hodnota udává počet řádku a sloupců.

Pokud nechceme za vypsanými znaky nový řádek, místo známého console.log() použijeme stdout.write

Řešení
import { stdout } from "stdio";

const SQUARE_SIZE: number = 3; // velikost čtverce

console.log("Vykreslíme čtverec o velikosti " + SQUARE_SIZE + "x" + SQUARE_SIZE);

for(let row: number = 0; row < SQUARE_SIZE; row++){ // projdeme všechny řádky
  for(let col: number = 0; col < SQUARE_SIZE; col++){ // projdeme všechny sloupce
    stdout.write("*"); // vypíšeme hvězdičku
  }
  stdout.write("\n"); // přesuneme se na další řádek
}

Zadání výstupního úkolu V1¤

Napište kod který který vypíše čísla od 9 do 0. Nápověda, zadání je velmi podobné jako zadání A jen jdou čísla sestupně namísto vzestupně.

Zadání výstupního úkolu V2¤

Stejně jako v zadání B budeme do konzole vykreslovat geometrický obrazec, akorát tentokrát to bude trojúhelník jako tenhle:

*
**
***
****
*****

Pro dobrovolníky

 • Zkuste kreslit různé tvary, a různé typy: např. trojuhelník, který je uvnitř dutý, stromeček, nebo kruh